De 6 compartimenten op de eerste verdieping van het binnenfort zijn de kern van KUNSTWERK. Een creatief broeinest waar de grenzen van beeldende kunst verkend en overschreden worden. Hedendaagse kunstbeoefening in een breed perspectief. Cultuur- en kunsteducatie. Een platform waar kunst beleefd wordt en grenzen opgezocht worden. Waar kunstenaars en studenten projecten kunnen realiseren, die in een school, kunstenaarsatelier, galerij of reguliere tentoonstellingsruimte niet mogelijk zijn. De samenwerking met andere kunstenaars is essentieel, het projectmatige karakter ook, beperkt in tijd. Een symbiose van invloeden, disciplines en energie in confrontatie met en geïnspireerd door de omgeving van het Fort.

KUNSTWERK kan ook een ontmoetingsplaats zijn, al dan niet gekoppeld aan de projecten, waar kunstenaars elkaar kunnen opzoeken. Waar ze met de aanwezigheid van Bolwerk ook jonge creatieve ondernemers kunnen leren kennen. Een kruisbestuiving waar zeker nood aan is in de realiteit van het kunstenaarsbestaan.

In de zomer van 2017 realiseert KUNSTWERK twee tentoonstellingen:

1. Southern Comfort (juni-juli)

2. Glaswerk (september-oktober)

Verdere informatie volgt.